o przedszkolu Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 14 września 2010 14:55

Przedszkole odznacza się sześcioma dużymi salami dla dzieci, pooddzielanymi od siebie ruchomymi kotarami. Ze względu na specjalne potrzeby w przedszkolu znajdują się: sala ruchu, gabinet terapeutyczny i gabinet logopedyczny. Dzięki wsparciu z EFS sala ruchu została wyposażona w sprzęt do integracji sensorycznej, gabinet terapeutyczny zyskał wiele pomocy dydaktycznych wspierających wielozmysłowe poznawanie świata przez dziecko. Otrzymaliśmy również komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem logopedycznym i interaktywnym zestawem pomocy wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka.

Przedszkole posiada duży teren zielony z dwoma placami zabaw, terenem do gry w piłkę oraz mini amfiteatrem. Cały teren placówki jest ogrodzony.

Nasza historia…

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność w roku szkolnym 1989/1990. Początkowo placówka otrzymała nr 65, funkcje dyrektora pełniła mgr Halina Dziurzyńska, wicedyrektorem wybrano mgr Joannę Iwańską. Po kilku latach zmieniono numer przedszkola nadając mu nazwę Przedszkola Samorządowego nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi, Dyrektor Halina Dziurzyńska opracowała „Innowacyjny program pracy przedszkola z grupami integracyjnymi”, który w roku 1995/1996 został pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony do realizacji. Od tamtej pory w przedszkolu wspólnie bawią się i pracują NASZE dzieci.

W roku 2005 przed przedszkolem stanęła groźba likwidacji. W obronie placówki stanęli, zarówno rodzice naszych wychowanków, jak i mieszkańcy Osiedla Na Stoku. To dzięki nim i ich zaangażowaniu, przedszkole istnieje i corocznie oferuje swoje usługi ok.180 dzieciom w wieku od 3 do 6 lat.

Od początku istnienia przedszkola, nauczyciele wykazywali się dużą inicjatywą w obszarze promocji placówki. Znamienną inicjatywą wyróżniającą PS nr 19 spośród innych kieleckich przedszkoli była organizacja /od lat 90 do roku 2005/ Świętokrzyskich Igrzysk Przedszkolaków /jedynej tego typu imprezy w województwie/. Do głośnych osiągnięć placówki, które zarówno bawiły, edukowały jak i promowały Przedszkole był cykl zajęć z komentarzem metodycznym /emitowanych przez telewizję regionalną TV Kielce/ pt. „Mamo, tato idę do szkoły”. Rok rocznie uczestniczymy w zajęciach edukacyjnych organizowanych na jednej z hal wystawowych Targów Kielce podczas organizowanych tam Targów Edukacyjnych

W roku 2007 stanowisko dyrektora powierzono mgr Dorocie Majchrowskiej, mgr Joanna Iwańska pozostała na stanowisku v-ce dyrektora.
Od roku 2011 dyrektorem placówki jest mgr Beata Schmid, natomiast od stycznia 2013 funkcje v-ce dyrektora pełni mgr Agnieszka Wysocka.

Nauczyciele i Dzieci Przedszkola od początku istnienia z radością brali udział w szeregu lokalnych imprezach i konkursów. Opracowano wewnątrzprzedszkolne programy w zakresie: profilaktyki, adaptacji, interwencji, zdrowia i bezpieczeństwa. Proponowane w nich zabawy, zajęcia i spotkania promują zdrowy styl życia we wszelkich jego aspektach. Przedszkolaki zaprzyjaźniły się z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, wojska, leśnictwa, służby zdrowia. Z nieskrywaną radością witają gości w progach przedszkola czego dowodem są liczne zdjęcia, podziękowania i wyróżnienia.

Cykliczne stały się Festyny Rodzinne, obchody Dnia Babci i Dziadka, urodziny dziecka i wiele innych. Współpraca z kieleckim WDK doskonale wpisała się w realizacje tematyki regionalnej /czynny udział dzieci w różnych typach zajęć np.: plastycznych, muzycznych, choreograficznych, tanecznych organizowanych przez WDK/. Nie można pominąć wieloletnich kontaktów z LOP. Koordynatorzy na terenie naszego przedszkola - Elżbieta Chudzik, Emilia Woś i Renata Podsiadło współpracują z LOP osiągając znaczące sukcesy w kształtowaniu wrażliwości przyrodniczej u dzieci. Dzięki organizowanym rajdom, zajęciom w siedzibie oddziału, a także spotkania z leśniczym i wyjazdy do lasu od lat propagowane są zachowania proekologiczne, zwracając uwagę dzieci na piękno przyrody i uroki ziemi świętokrzyskiej.

Nauczyciele podejmują wyzwania promujące przedszkole nie tylko na terenie województwa. Wiele z nich koordynuje mgr Agnieszka Wysocka, która poprzez różnorodne formy kreacji przybliża dzieciom ich „małą Ojczyznę”. Celem podejmowanych działań jest wdrożenie dzieci do aktywnego poznawania regionu świętokrzyskiego, jego tradycji, obrzędów, ludzi sztuki. Dzieci z najstarszych grup już dwu krotnie zaprezentowały przedstawienie pt.:„Wesele w świętokrzyskim” oparte na tekście S.Suchorowskiego „Wesele świętokrzyskie” z roku 1958. Aktywna jest współpraca z zespołem ludowym Tumlinianki, kapelą ludową Golica, pisarzem regionalnym Stanisławem Rogalą i pisarką Dorotą Mroczek.

 

Nasi nauczyciele aktywnie współpracowali podczas realizacji projektów unijnych. Mgr Ewa Pawłowska brała udział w ogólnopolskich badaniach prowadzonych przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, mgr A. Koźba i mgr A. Wysocka uczestniczyły w ogólnopolskim projekcie realizowanym przez Akademię Świętokrzyską – obydwa projekty realizowane były w roku szk.2006/2007, dotyczyły badania gotowości szkolnej sześciolatków. Ponadto A.Koźba i A.Wysocka były autorkami planu zajęć „Cztery pory roku” oraz oprawy plastycznej i muzycznej dla projektu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich z województwa świętokrzyskiego „Logopedicus” realizowanego w roku szk. 2007/2008 przez WSETiNS w Kielcach a współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

W 15 czerwca 2012 roku Przedszkole rozpoczęło kolejny etap swojej działalności - Wielki Dzień uświetniły swymi występami dzieci wszystkich grup, oklaskiwane przez szerokie grono Gości. Przedszkole zyskało patronat ŚWIĘTOKRZYSKICH SKRZATÓW.

 

WSZYSTKIM RODZICOM DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZEGO PRZEDSZKOLA.

ŻYCZYMY OWOCNEJ WSPÓŁPRACY I ZADOWOLENIA Z WYBORU PLACÓWKI

Pracownicy Przedszkola

Poprawiony: niedziela, 26 marca 2017 17:25