nauczyciele grup integracyjnych i rewalidatorzy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Koźba   
środa, 18 października 2017 22:09

Specjalizacje nauczycieli pracujący w grupach integracyjnych/rewalidatorów

w roku szk.2018/19

 

 

mgr Aneta Długosz

- absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach

- nauczyciel w grupie integracyjnej

- nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z terapią pedagogiczną

- rewalidator, oligofrenopedagog

- ukończyła szkolenia min ; „Integracja dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”,”Animator zabawy”

- ukończyła studia z zakresu Edukacji i rewalidacji osób z autyzmem, zespołem Aspergera i całościowymi zaburzeniami rozwoju

***

mgr Justyna Kargul

- absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach

- nauczyciel w grupie integracyjnej

- nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z logopedią

- pedagog specjalny, oligofrenopedagog, ukończyła szkolenia min z: kinezjologii edukacyjnej, systemu komunikacji Makaton, Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, pedagogiki zabawy oraz „Integracja dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”

***

mgr Anna Koźba

- absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

- ukończyła edukacje wczesnoszkolną z logopedią szkolną

- oligofrenopedagog, tyflopedagog, pedagog specjalny

- nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

- nauczyciel w grupie integracyjnej

- ukończyła szkolenia m.in: Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne. Rozwiązania edukacyjno – terapeutyczne- I i II st.(W-wa); Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R (W-Wa); Funkcjonalna ocena i terapia dzieci słabo widzących (W-wa); Stymulacja systemu taktylnego. Dotyk w rozwoju dziecka (W-wa); Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej - I st. (Łódź); Integracja Sensoryczna – teoria, diagnoza i terapia (W-wa); Programy M.Ch.Knillów w terapii dzieci z zaburzeniami w rozwoju (Łódź); Pedagogika zabawy (Busko-Zdrój);

***

mgr Marzena Kucharska - rewalidator

- absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach

- nauczyciel w grupie integracyjnej

- nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z terapia pedagogiczna

- oligofrenopedagog, logopeda

- ukończyła szkolenia m.in.: język migowy, „Integracja dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu

- ukończyła studia z zakresu Edukacji i rewalidacji osób z autyzmem, zespołem Aspergera i całościowymi zaburzeniami rozwoju

***

mgr Dorota Lasek

- absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

- nauczyciel w grupie integracyjnej

- nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z terapią pedagogiczną

- oligofrenopedagog

- ukończyła studia z zakresu Edukacji i rewalidacji osób z autyzmem, zespołem Aspergera i całościowymi zaburzeniami rozwoju

***

mgr Magdalena Radziszewska

- absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

- nauczyciel w grupie integracyjnej

- nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z terapia pedagogiczną

- oligofrenopedagog,surdopedagog, tyflopedagog

-  specjalista resocjalizacji i profilaktyki społecznej

- ukończyła szkolenia min. z: systemu komunikacji Makaton

- współautorka książeczki pt”W baśniowym świecie. Wybrane baśnie H. Ch. Andersena opracowane dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

- w trakcie studiów podyplomowych:”Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna ,rytmika i taniec”

***

mgr Katarzyna Wrońska- rewalidator

- absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie

- pedagog specjalny, surdopedagog

- terapeuta integracji sensorycznej

- nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, rewalidator, współautorka książeczki” W baśniowym świecie. Wybrane baśnie H. Ch. Andersena opracowane dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- ukończyła szkolenia m.in: system komunikacji Makaton, jezyk migowy, Metoda Ruchu Rozwijającego W, Sherborne, Integracja dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, VB- MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii, Praktyczny Kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się  (ACC),” Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne. Rozwiązania edukacyjno – terapeutyczne- I st., Trening Umiejętności Społecznych

***

mgr Agnieszka Wysocka

- absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach

- nauczyciel w grupie integracyjnej

- nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego

- oligofrenopedagog

- ukończyła studia z zakresu Edukacji i rewalidacji osób z autyzmem, zespołem Aspergera i całościowymi zaburzeniami rozwoju

- animator kultury

- autorka pierwszego w Kielcach programu o regionie „Mój dom, moje miasto, mój region”, ukończyła wiele kursów związanych z naszym w województwem m.in: „Świętokrzyskie jakie cudne” „Tańce ludowe w inscenizacjach dziecięcych”

***

mgr Monika Zajączkowska

- absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

- nauczyciel w grupie integracyjnej

- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

- ukończyła studia podyplomowe: Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju

***

mgr Beata Schmid

- absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach

- nauczyciel w grupie integracyjnej

- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog

- ukończyła studia podyplomowe; Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera

- ukończyła szkolenia min: I st. w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej, Integracja dzieci ze spektrum autyzmu, pedagogika zabawy

 

 

 

 

 

Poprawiony: sobota, 16 lutego 2019 16:47